IoT Internet of Things Nesnelerin İnterneti demektir. IoT fiziksel olarak var olan internete bağlanabilen nesnelerin, cihazların ve makinaların birbirlerine veya Cloud Bulut Sunucusuna veya Local Yerel bir Sunucuya veri mesaj göndermesi ve almasıdir.Endüstri 4.0 teknolojileri içerisinde yer alan IoT ismi M2M teknolojisi ile beraber anılmaktadır ama aralarında farklar bulunmaktadır. 

M2M kısaca fabrikalarda kontrol amacıyla kullanılan PLC cihazları ile OPC UA sunucusunun veri haberleşmesi olarak örneklenebilir.

IoT ise internet üzerinden veri aktarımı ve kontrolü yapılan nesnelerdir.

IoT Platformu ise IoT cihazlardan gelen verilerin toplanması, depolanması, analiz edilmesi, görselleştirilmesi, alarm kurulması işlemlerin yapılabildiği internet üzerinden dünyanın herhangi bir noktasından nesnelere, cihazlara, makinalara erişimin sağlanabildiği büyük yazılım ve altyapısıdır.