VERİMLİLİK KAVRAMI

-Verimlilik, temelde aynı ilkelere bağlı ama kapsam olarak farklı 2 ayrı biçimde tanımlanır. Geniş kapsamlı tanıma göre, “Doğru olan işleri, doğru biçimde ve ekonomik bir çalışma ile gerçekleştirmeyi hedefleyen akılcı bir yaşam biçimidir.

-Bu görüş, Japon Verimlilik Merkezi tarafından dünyaya benimsetilmeye çalışılan, verimlilik kavramına felsefi bir yaklaşımdır.

-Verimlilik, gelişmeci bir düşünce ya da var olan her şeyde, özellikle insanda sürekli gelişimi hedefleyen bir düşüncedir.

-Bugün dünden iyi, yarın bugünden daha iyi olmalıdır’ savunan bir inançtır.
OEE[%] = Kullanılabilirlik Oranı x Performans Oranı x Kalite Oranı

-Kullanılabilirlik Oranı[%]: Ekipmana ait sebeplerden (arıza, ayarlamadan kaynaklanan duruş süresi vs.) kaynaklanan kullanılabilirlik miktarını gösterir.

-Performans Oranı[%]: Çalışma hızlarında tasarımla belirlenmiş hızlara göre düşüşleri ve birkaç saniyelik duruşları hesap eder.

-Kalite Oranı[%]: Toplam işlenen parçaların ıskarta ve yeniden işlem kayıplarının yüzdesidir.


Verimlilik Analizi Nasıl Yapılır ?

-Verimlilik analizi ve süreçlerinde temel esas, üretimdir.

-Ticareti gerçekleştirilen ürün veya hizmetin kaliteli şekilde üretilmesi, piyasalarda etkin rol oynaması ve aktif platformlarda ticari başarının artması amaçları gözetilerek verimlilik hesaplanır.

-Verimlilik analizi değerlendirmelerinde; iş kalitesi ile iş / çalışan senkronizasyonu sağlanarak, başarı yakalanmaya çalışılır.


Verimlilik Analizlerinin İçeriği

Farklı temeller üzerinden değerlendirmeler yapılarak, şirket üretim ve verimliliği üzerinden içerik hazırlanır. Bu adımlar şu şekildedir:

– İş – üretim – analiz ve tüm süreçlerin analizleri

– İstatiksel süreç analizi / örnekleme yapmak

– Çalışanların; zaman / zaman kullanım / kayıp zaman oranlarının belirlenmesi

– Zaman kaçakları / planlama hataları / organizasyon yanlışlıkları analiz edilir

– Çalışma yöntemi hataları, teknolojik aktivite veya teknolojik eksiklikler, çalışan – iş uygunluğu analizleri yapılır

– Verimliliği engelleyen nedenler, hassas ve zayıf noktaların giderilmesi

– Verimlilikte analiz edilen değerlerin çözümü sunulması ve verimlilik düşüren zayıflıkların ortadan kaldırılması, çözüm sağlanması, verimlilik analizi konusudur.
Verimlilik Analizinde Yöntem ve Araçlar

– Mevcut durum / verimlilik analizi

– Proje ekibi oluşturma

– Eğitim süreç ve metodu

– Ölçme ve değerlendirme, analiz etme

– Workshop

– Rapor ve sunum aşamalarından oluşmaktadır.