VERİ AKTARIM PROTOKOLLERİ(2)


 VERİ AKTARIM PROTOKOLLERİ(2)
                                 

1)TCP(Transmission Control Protocol):

Tanım:Türkçe karşılığı Geçiş Kontrol Protokolü olan TCP'nin görevi veri aktarmını sağlayan ve bir ağ üzerindeki iletişimin nasıl kurulduğunu ve sürdürüldüğüyle alakalı olan standarttır.

*TCP IP(internet protokol) ile çalışır ve buda bilgisayarın birbirine  veri gönderimini tanımlar.
*TCP'nin veri paketini iletebilmesi için bağlantının sürekli olması gerekir.
*mesaj gönderilirken  bozulma yaşanmaz eğer yaşanirsa TCP de sıralama önemli oldugundan  tekrar gönderebilme zorunluluğu oluşur.
*ÖZET:TCP UDP' den yavaştır çünkü verinin karşıya ulaşıp ulaşmadığını kontrol eder ver sıralama önemlidir

2)UDP(User diyagram protocol):
tanım:türkçe anlamı kullanıcı veri birimi protokolü olan UDP TCP ye alternatif bir iletişim protokolüdür
 *hızlı ve az kayıp oranına sahiptir
*DNS TFTP SNMP gibi protokoller UDP' yi kullanir
*Bir mesaj yada veri gönderildiğinden haberimiz olmadığı gibi mesaj iletilirken mesaj kayıp olma yada bozulma riskine sahiptir.
*Mesajin sirasi önemli değildir
*Bağlantı takibi yoktur ,gönderildikten  sonra ekstra işlem yapmaya gerek yoktur.
*Genellikle ses ve video gönderiminde kullanildiğindan oyunlar için çokça kullanılır
                                                ÖZET
TCP verinin sıralaması ve gönderildiğinin kontrol edilmesi gerektiğinden yavaştır çalışır.
UDP ise yolladim gitti mantığindan  çalıstıştığından hızlı ve güvensizdir.

Bu blogdaki popüler yayınlar

EAGLE DERS 2

Android Studio hareket sesörleri