VERİ AKTARIM PROTOKOLLERİ(2)
                                 

1)TCP(Transmission Control Protocol):

Tanım:Türkçe karşılığı Geçiş Kontrol Protokolü olan TCP'nin görevi veri aktarmını sağlayan ve bir ağ üzerindeki iletişimin nasıl kurulduğunu ve sürdürüldüğüyle alakalı olan standarttır.

*TCP IP(internet protokol) ile çalışır ve buda bilgisayarın birbirine  veri gönderimini tanımlar.
*TCP'nin veri paketini iletebilmesi için bağlantının sürekli olması gerekir.
*mesaj gönderilirken  bozulma yaşanmaz eğer yaşanirsa TCP de sıralama önemli oldugundan  tekrar gönderebilme zorunluluğu oluşur.
*ÖZET:TCP UDP' den yavaştır çünkü verinin karşıya ulaşıp ulaşmadığını kontrol eder ver sıralama önemlidir

2)UDP(User diyagram protocol):
tanım:türkçe anlamı kullanıcı veri birimi protokolü olan UDP TCP ye alternatif bir iletişim protokolüdür
 *hızlı ve az kayıp oranına sahiptir
*DNS TFTP SNMP gibi protokoller UDP' yi kullanir
*Bir mesaj yada veri gönderildiğinden haberimiz olmadığı gibi mesaj iletilirken mesaj kayıp olma yada bozulma riskine sahiptir.
*Mesajin sirasi önemli değildir
*Bağlantı takibi yoktur ,gönderildikten  sonra ekstra işlem yapmaya gerek yoktur.
*Genellikle ses ve video gönderiminde kullanildiğindan oyunlar için çokça kullanılır
                                                ÖZET
TCP verinin sıralaması ve gönderildiğinin kontrol edilmesi gerektiğinden yavaştır çalışır.
UDP ise yolladim gitti mantığindan  çalıstıştığından hızlı ve güvensizdir.