EAGLE serimizin 2.dersiyle devam ediyoruz. Bu derste bir proje oluşturarak EAGLE arayüzü tanıtımı ile menüye kısa bir göz gezdirip kullanacağımız önemli araçların işlevlerini göreceğiz.


Ana menüde ;

File-Dosya, 
Yeni- ile çalışmaları oluştura bildiğiniz
Kaydet- ile çalışmalarınızı kaydedebileceğiniz
Son çalışmaları aç- ile son çalışmayı açabildiğiniz
Tümünü kaydet-ile tüm değişikliklerini kayıt edebilidiğiniz
Projeyi kapat
Çıkış
seçenekleri mevcuttur.

View-Görünüm,
Genişletilmiş mod
Yenile
Arama
Çeşit-isme ve türüne göre
seçenekleri yer almaktadır.

Options-Seçenekler,
Dizinler, kütüphanelerin, blok tasarımlarının, tasarım kurallarının, projelerin ve diğer bir kaç seçenekler ile kaydedilecek yeri belirlemenizi sağlar
Yedekleme/Kilitleme, arka planda kaç dakikada bir projeyi kaydetme ayarı mevcuttur.
Kullanıcı arayüzü ile, arka plan rengi ikonların boyutları, menülerin kontrolü gibi ayarların yer aldığı kısımdır.
Proxy ayarlarında, server ve port ile kullanıcı adı ve şifresi gibi ayarlar mevcuttur.
Veri toplama ve kullanma ile EAGLE firmasına bir takım bilgiler gönderilerek geliştirilmesinde katkı sağlanıp sağlanmaması hakkında bir takım ayarlar mevcuttur.

Windows-Pencere,
İle pencereler arasında geçişi sağlamaktadır.

Help-Yardım,
Genel
Kaynak
Dökümasyon
Kontrol Paneli
tüm bu 4 seçenek programın kitapçığı gibi düşünebileceğiniz bilgilerin alt seçenekleridir.
EAGLE Hakkında ile de kullandığınız programın sürümü ve firma ile ilgili bazı bilgileri yer vermektedir.

İlk kısımları özellikle detaylı anlatma gereği duyuyoruz, çünkü programı yeni kullanmaya başlayan arkadaşların zorluk çekmesini istemiyoruz.Programı açtığımızda her zamanki gibi açılan arayüzde sol üstte bulunan alt menülerden Projects-Projeler menüsünden kullanıcı olarak çalışmalarımızı ve hazır örnek çalışmaları görmekteyiz.

Görüldüğü üzere Projects üzerine gelip yeni bir proje oluşturuyoruz.Yeni proje oluşturur oluşturmaz, oluşturulan proje yeşil bir daire ile bu proje üzerinde çalıştığınızı gösteren bir işaret oluşur.Diğer projelere geçiş için istediğiniz projelerin üzerine çift tıklama ile geçiş yapabilirsiniz.Daha sonra oluşturduğumuz proje adına "Mese_Bilisim" adını veriyorum.Bu noktada karşımıza bir ekran otomatik çıkmıyor. Çalışmaya başlamak için de ilgili projemizin üstüne sağ tık ile New-Yeni diyerek bir çok çalışma seçeneği karşımıza çıkıyor. Projeler oluşturulurken öncelikle devre şemasını çıkarmanız tavsiye edilir ve biz de bu şekilde ilerleyeceğiz. Burada parantez açmamız gerekiyor. Şema ile çalışma şart mı diye aklınıza soru gelebilir, bunun cevabı "Hayır.". "Board" seçeneği ile de devrenizin ilgili devre elemanlarını ekledikten sonra bağlantılarını "manuel" yapabilirsiniz.Görüldüğü üzere açılan ekranda devre şeması yapacağımız arayüz çıkmaktadır.


NUMARA
SEMBOLÜ
ADI
İŞLEVİ
1
Info-İçeriği
Seçilen eleman ile ilgili bilgileri göstermede kullanılır
2
Group-Grup
Elemanların tek veya çoklu seçiminde kullanılır
3
Move-Taşı
Seçilen eleman ya da elemanların taşınmasında kullanılır.
4
Rotate-Döndür
Seçilen eleman ya da elemanların döndürülmesinde kullanılır.
5
Copy-Kopyala
Seçilen eleman ya da elemanların kopyalanmasında kullanılır.
6
Delete-Sil
Seçilen eleman ya da elemanların silinmesinde kullanılır.
7
Add a design block-Tasarım bloğu ekle
Tasarım bloğu eklemek için kullanılır.
8
Module -Modül
Modul oluşturmak için kullanılır.
9
Net-Ağ
Devre elemanlarının bağlantıları için kullanılır.
10
Junction-Bağlantı
Üst üste binen ağların birleştirilmesi-kısa devre edilmesinde kullanılır.
11
Name-İsim
Komponentin isimlendirilmesinde kullanılır.
12
Reposition Attributes-Yeniden Konumlandırma
Devre elemanalarının bir takım özelliklerini yeniden konumlandırmada kullanılır
13
Edit3d-3D Düzenle
3D kılıfların düzenlenmesinde kullanılır
14
Split-Ayır
Komponentte seçilen kısımların ayrılmasında kullanılır
15
Slice-Dilim
Komponenlerin dilimlenmesinde kullanılır
16
Paintroller-Boyarulosu
Devre elemanlarının boyut hizalama gibi özelliklerini değiştirmede kullanılır
17
Pinswap-Pin Değiştir
Pinlerin değiştirilmesiyle daha optimize yolların oluşturulmasında kullanılır
18
Optimize
19
Line-Çizgi
Çizgi oluşturmak için kullanılır.
20
Arc-Yay
Yay oluşturmak için kullanılır.
21
Circle-Çember
Çember oluşturmak için kullanılır.
22
Mark-İşaret
İşaretlemek için kullanılır.
23
Erc(Electrical Rule Check)
Elektriksel Kural Kontrolü
Elektriksel Kural Kontrolü açılımıyla, devrenin elektriksel hatalarını gösterir
24
Show-Göster
Komponentin gösterilmesini sağlar.
25
Mirror-Ayna
Seçilen elemanların aynalanmasında kullanılır.
26
Paste-Yapıştır
Seçilen elemanların yapıştırılmasında kullanılır.
27
Change-Değiştir
Birçok alt seçeneğiyle değişiklikler yapılmasını sağlar
28
Add part –Parça Ekle
Kütüphaneden yeni bir eleman çağırmak için kullanılır.
29
Port
Oluşturulan modüllere port eklenmede kullanılır
30
Bus
Ağlar arasında aynı “Bus” üzerinde çoklu bağlantı yapmada kullanılır.
31
Label-Etiket
Devre elemanlarının bağlantılarını etiketlemede kullanılır
32
Value-Değer
Elemana yeni bir değer atamada kullanılır.
33
Replace-Yeniden konumlandır
34
Attribute-Nitelik
35
Milter
36
Pattern -Desen
37
Gateswap
38
Invoke-Çağır
39
Text-Yazı
Yazı yazmada kullanılır
40
Polygon-Çokgen
Çokgen eklemede kullanılır
41
Rect-Dikdörtgen
Dikdörtgen eklemede kullanılır
42
Dimension-Boyut
Seçilen iki nokta arasındaki uzaklığı ölçer
43
Errors-Hatalar
Devredeki hataları görmede kullanılır