Ölçemediğini değerlendiremezsin! Bir işletmedeki en önemli faktör verimliliktir. Malzeme verimliliği, Personel verimliliği ve Makina verimliliği olarak 3 gruba ayırabileceğimiz bu giderler işletmenin karlılığı için çok önemlidir. Bir işletme kar ediyor olsa dahi yaptığı işi minimum girdi ile maksimum faydaya dökmek zorundadır. 

İşletmedeki verimlik hesabı şu şekilde hesaplanır.

Verimlilik = Çıktı / Girdi

Örneğin Fabrikamızdaki CNC Makinalarının verimliliğini hesaplamak istiyoruz. Bunun için CNC Maknalarımızın Üretimde, Beklemede ve Arıza sürelerindeki zamanlamalarını hesaplamak zorundayız. CNC Makinasının Üretim, Bekleme ve Arıza sürelerini ölçmek için Meşe Bilişim tarafından geliştirilen Verim ölçüm cihazı kullanılabilir.

Verim ölçüm cihazından elde edilen veriler İşletmede bulunan  QNAP NAS cihazına aktarılarak IOT Platformu olarak kullanılabilir.

Meşe Bilişim CNC Verimlilik yazılımı ekran görüntüleri aşağıdaki gibidir.

CNC Makina Verimlilik Yazılımı tanıtım videosu aşağıdadır.