Java'da bir metod içinde tanımlı olan sınıftan oluşturulacak olan ayrıca o nesnenin değişkenini tanımlamamız gerektiğinde kullanırız yani değişken isimlerinin karışıklığını önlemek amacıyla kullanılır. This hangi nesne üzerinde işlem yapılıyorsa o nesneyi döndürür bize.  Ayrıca this ile aynı sınıf içinde diğer yapıcı metodları da çalıştırabiliriz. This deyimini bir static içinde değil sınıflar içinde kullanabiliriz çünkü this sınıflara ait nesnelerin oluşturulmasıyla bellekte yer tutar.

This kullanımı: this.değişken_ismi

Örnek olarak;

public class This{
    

    private final String isim;
    private final String soyad;
    private final String numara;
    
    

    public This(String isim, String soyad, String numara) { 
        this.urunadi= isim; 
        this.marka = soyad; 
        this.model = numara;
        System.out.println(isim+ " " + soyad+ " " + numara);
    } 
    public static void main(String[] args){
    This c= new This("Cansu",Candan","197");  
     }  }

// burada This adında sınıf oluşturduk ve sınıfın içinde içinde isim, soyad ve numara tanıttık. Sonra this kullanarak constructors içinde bu sınıf içinde tanımladığımız nesneleri çağırdık. Daha sonra main kısımda ekrana bastırılacak olan bilgileri verdik ve kodumuzu çalıştırdık.