Constructors(Yapılandırıcılar):
Metodlar verdiğimiz komutlar doğrultusunda bize belirli işlemleri tamamlayan yapılardı ve ihtiyaç duyduğumuz kısımlarda bu metodu çağırıp işlemlerimizi gerçekleştirebiliyorduk. Fakat bazı durumlarda bir sınıftan nesne oluşturduğumuz anda bazı işlemlerin yerine getirilmiş halde olmasını isteyebiliriz. İşte burada yapılandırıcı metod bize yardımcı olacaktır.
Yapılandırıcı metodlar nesneyi oluşturduğumuz anda çalışan metodlardır. Yapılandırıcı metodların bir geri dönüş tipi(void dahil) yoktur. Yapılandırıcının yaptığı iş, bir nesneyi ilk kullanıma hazırlamaktır.

Yapılandırıcı metod da dikkat edilmesi gerekilen hususlar;
 .Yapılandırıcıların erişim belirteci mutlaka  public olmalıdır.

· Yapılandırıcıların adı sınıfın adıyla aynı olmalıdır.

· Yapılandırıcı metot çağrılırken new anahtar sözcüğü kullanılır.

· Yapılandırıcılar bellekte nesneye bir yer ayrılmasını sağlarlar.

· Yapılandırıcılar her çağırılışlarında yeni bir nesne oluştururlar.


Örnek olarak;

   public class YapılandırıcıMetod { 

    public int sayi1;
    public int sayi2;

    public YapılandırıcıMetod () {
        sayi1= 0;
        sayi2= 0;
    }

    public YapılandırıcıMetod (int c1, int c2) {
        sayi1= c1;
        sayi2= c2;
    }

    public static void main(String[] args){
    YapılandırıcıMetod c= new YapılandırıcıMetod (2,6);
    System.out.println("1. sayı: "+ c.sayi1);
        System.out.println("2. sayı: "+ c.sayi2);
    }   }


// Burada class içinde sayi1 ve sayi2 adında nesnelerimizi tanıttık ve 2. class içinde başlangıç değerlerini verdik. Daha sonra sayi1 ve sayi2 değerlerimizi int değerinin olduğunu belirttik ve ardından void içinde metodumuzu çağırdık, ekrana bastırmak istediğimiz değerleri bastırdık.