Projemizde ESP32 Wroom ile IoT cihaz firmware geliştireceğiz. IoT cihazımız Wifi ile IoT sunucusuna bağlanacak ve MQTT protokolü üzerinden Analog ve Dijital pin durumlarını broker a gönderecektir.


ESP32 nin pinleri aşağıdaki gibi konfigure edilmiştir.
  • 3 Adet ADC input 
  • 2 Adet ADC output
  • 5 adet Dijital input
  • 5 Adet Dijital output