OEE3I3OWE IoT Cihazi 24V Input Output


OEE3I3OWE IoT cihazı Meşe Bilişim IoT Platformları (Open Source) Açık Kaynaktır. IoT Platformu olarak IoThook veya ThingsBoard kullanılabilir. Cihaz parametrelerinden gerekli ayarlar seçilerek IoT Platformu seçilebilmektedir.