# xyz-cartesian-robot-simulator

XYZ Cartesian Robot Simulator

Bu çok basit bir XYZ simülatörüdür. Python 3.9 ve matplotlib kullanıldı.
Kodlar da çok basit bir şekilde Tkinter ile geliştirildi.

Bu kod klavyeden veya xyz girdi aracından alınan koordinatları kartezyen sistemde gösterir.

Z eksenini sola ve sağa yöneltmek için klavyeden left ve right tuşuna basılır.
Y eksenini ileri ve geri yöneltmek için klavyeden up ve down tuşuna basılır.
Z eksenini yukarı ve aşağı yöneltmek için klavyeden + ve - tuşuna basılır.

Kinematik hakkında bilgi almak için detaylı araştırma yapabilirsiniz.


Kod çalıştırıldığında bir pencere açılacaktır. Bu pencerede robotun konumunun değiştiğini görebilirsiniz.
Diğer görüntüler
# xyz-cartesian-robot-simulator
XYZ Cartesian Robot Simulator

This is a very simple XYZ simulator. Python 3.9 and matplotlib were used.
Codes were also developed very simply with Tkinter.

This code shows the coordinates taken from the keyboard or the xyz input tool in the Cartesian system.

Press the left and right keys on the keyboard to orient the Z axis left and right.
Press the up and down keys on the keyboard to direct the Y axis forward and backward.
Press the + and - keys on the keyboard to move the Z axis up and down.

You can do detailed research to get information about kinematics.


When the code is run, a window will open. You can see the robot's position has changed in this window.

https://github.com/electrocoder/xyz-cartesian-robot-simulator
Github Download Source Code

Github Download Windows Exe