File:PyCharm Logo.svg - Wikimedia Commons

Odoo 13 ü kaynak koddan kurmak ve çalıştırmak için bir dizi yazı dizisi hazırlıyorum. Öncelikle hazırlıklarımız yapalım. Kaynak kodu git den indireceğiz ve editör olarak PyCharm kullanacağız.


Open Source ERP and CRM | Odoo