Mosquitto Eclipse nin açık kaynaklı (EPL/EDL lisanslı) mesajlaşma broker serverıdır. 
“Ubuntu 14.04 LTS” üzerinde kurulum için ;
  • sudo apt-get install mosquitto
ve 
  • sudo apt-get install mosquitto-clients
komutları çalıştırılmalıdır.
test için : 
  • mosquitto_sub -h iot.eclipse.org -t “#” -v
çalıştırılabilir.

Kaynak : Meşe Bilişim